ജോസ് കെ മാണി വളരുമോ തളരുമോ!

പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിയുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ജോസ് കെ മാണിയിൽ കെട്ടിയേല്പിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫ് തുടരെ തുടരെ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ സാധിച്ചു എന്ന് സിസംശയം കരുതുവാനാകും.

Read more

കൃപാസനം പത്രം 3 നേരം കഴിച്ചാൽ ജോലി ലഭിക്കില്ല , കല്യാണം നടക്കില്ല , രോഗവും മാറില്ല ; മറിച്ചു പത്ര മുതലാളി കോടീശ്വരൻ ആവും . സ്വന്തം ആയി അധ്വാനിച്ചു , ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ ഉണ്ടാവും .

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ആയി കാണുന്ന വാർത്ത ആണ് , 27 വയസുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ച് . ആലോചിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുവാൻ തോന്നുമെങ്കിലും

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)