സൗദിയില്‍ ബി.എസ്‌സി / ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സ് നിയമനം

സൗദിഅറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ബി.എസ്.സി/ ഡിപ്ലോമ നഴ്‌സുമാരെ (സ്ത്രീകള്‍) നിയമിക്കുന്നതിനായി ഒഡെപെക്കിന്റെ തിരുവനന്തപുരം, വഴുതയ്ക്കാട് ഓഫീസില്‍ വച്ച്‌ 17ന് സ്‌കൈപ്പ് ഇന്റര്‍വ്യൂ നടക്കും. ഒരു വര്‍ഷം

Read more

കൗമാരഭൃത്യം പ്രോജക്ടിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം.

തിരുവനന്തപുരം ഗവ. ആയുവേദ കോളേജ് ബാലചികിത്സാ വിഭാഗവും ശിശുക്ഷേമ സമിതിയും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കൗമാരഭൃത്യം പ്രോജക്ടിലേക്ക് താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവിധ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം നടത്തും. 24ന് പ്രിന്‍സിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസില്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)