മുസ്ലിം വനിതാ നീന്തൽതാരങ്ങൾക്ക് ബുർഖിനികൾ ധരിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ അനുമതി

Please follow and like us:
190k

ലണ്ടൻ: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മുസ്ലിം വനിതാ നീന്തൽതാരങ്ങൾക്ക് ബുർഖിനികൾ ധരിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങാൻ അനുമതി. മുസ്ലിം വിമൻസ് സ്പോർട് ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അമച്വർ സ്വിമ്മിംഗ് അസോസിയേഷൻ നീന്തൽവസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്തു.

ഇതേവരെ ശരീരം പൂർണമായി മറയ്ക്കുന്ന നീന്തൽവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒളിന്പിക്സിൽ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുമതിയുണ്ട്. നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തതോടെ മുസ്ലിം നീന്തൽ താരങ്ങൾക്ക് ശരീരം പൂർണമായി മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് മത്സരിക്കാനിറങ്ങാം.

പുതിയ ഭേദഗതി പക്ഷേ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്ന അമച്വർ മത്സരങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ് ബാധകമാകുന്നത്. സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)