ആലപ്പുഴജില്ലയിലെ കടല്‍ ഉള്‍വലിയുന്നു

Please follow and like us:
190k

പ്രളയത്തിന് ശേഷം ആലപ്പുഴജില്ലയിലെ കടല്‍ ഉള്‍വലിയുന്നു.കൂടാതെ മറ്റു തണ്ണീര്‍ തടങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പുകളും താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു .കടല്‍ ഉള്‍വലിയുന്നത് ആശങ്ക ഉണര്‍ത്തുന്ന വിഷയമാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)