ലോകത്തേറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ മൊബൈല്‍ ഡേറ്റ ഇന്ത്യയില്‍

Please follow and like us:
190k

ലോകരാജ്യങ്ങളില്‍ വെച്ച്‌ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ മൊബൈല്‍ ഡേറ്റ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് യുകെ ആസ്ഥാനമായ ഗവേഷക പോര്‍ട്ടല്‍ കേബിള്‍. ഒരു ജിഗാബൈറ്റ് ഡേറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ 0.26 ഡോളറാണ്. യുകെയില്‍ 6.66 ഡോളറും യുഎസില്‍ 12.37 ഡോളറുമാണ്. 2018 ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ കാലയളവില്‍ 230 രാജ്യങ്ങളിലെ 6,313 മൊബൈല്‍ ഡേറ്റ പ്ലാനുകള്‍ താരതമ്യം ചെയ്താണ് പഠനം നടത്തിയത്.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)