പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയതയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍

Please follow and like us:
190k

കോട്ടയം: കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാതെ പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് മാണി വിഭാഗം. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കാതെ പാർലമെന്ററി യോഗം വിളിക്കാനാവില്ലെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി. യോഗം മനപൂർവ്വം നീട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ ആരോപിച്ചു. ഇതിൽ എട്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്‍റുമാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് റോഷി വിശദമാക്കി.

ഗ്രൂപ്പ് യോഗമല്ല ചേർന്നതെന്നും റോഷി വ്യക്തമാക്കി. പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയതയുടെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ ആരോപിച്ചു. പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേരുകയാണെങ്കിൽ അത് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവ‍ർത്തനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)