കടുത്തുരുത്തിയിൽ മോന്സിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രമേയം.

Please follow and like us:
190k

കേരള കോൺഗ്രസ്‌ (എം )ഞീഴൂർ മണ്ഡലം കമ്മറ്റി ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയെ ചെയർമാനാക്കാൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം ) ഞീഴൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡണ്ട് P T കുര്യന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മണ്ഡലം കമ്മറ്റി യോഗത്തിൽ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണിയെ പാർട്ടി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന പ്രമേയം ബോബൻ മഞ്ഞളാമല അവതരിപ്പിച്ചു.
ശ്രീ ജോൺസൻ കൊട്ടുകാപ്പള്ളി, P T ജോർജ് പാക്കറമ്പൻ എന്നിവർ പിന്താങ്ങിയ പ്രമേയം ശ്രീ സക്കറിയാസ് കുതിരവേലി, തോമസ് പനയ്ക്കൻ ജെയിംസ് തത്തംകുളം, ജോമോൻ മറ്റം, ജോൺസൻ തെങ്ങുംപള്ളി, ലൂസമ്മ ജെയിംസ്, ടെസ്സി സിറിയക്, സ്കറിയ ഊന്നുകല്ലേൽ, എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗം ഐകകണ്ടേനെ പാസ്സാക്കി

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)