വീണ്ടും ഫ്രാങ്കോക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു പിസി ജോർജ്.

Please follow and like us:
190k

പൂഞ്ഞാർ : ബിജെപി ജനപക്ഷ നേതാവ് പിസി ജോർജ് ഇന്ന് വീണ്ടും ബിഷപ് ഫ്രാങ്കോക്ക് പുന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 ന്യൂസ്‌ ചർച്ചയിൽ ആണ് ജോർജ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഫ്രാങ്കോ നിരപരാധി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പിസി ജോർജ് പതിവ് ശൈലി ക്ക് അസഭ്യ വർഷവും നടത്തി.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)