പ്രമുഖ അവതാരകയും റേഡിയോ ജോക്കിയും ആയ ശാലിനി ഇനി ഫിലിം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ.

Please follow and like us:
190k

കൊച്ചി : റേഡിയോ മംഗോ, ക്ലബ്‌ എഫ്എം എന്നീ റേഡിയോ ചാനലുകളുടെ അവതാരിക ആയിരുന്ന ശാലിനി വിജയകുമാർ സിനിമ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയാണ് അവർ തന്റെ പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ജന ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച വ്യക്തി ആണ് ശാലിനി.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)