കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിന് എതിരെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമര പരിപാടിക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം.പി

Please follow and like us:
190k

കോട്ടയം: കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിന് എതിരെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമര പരിപാടിക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം.പി അറിയിച്ചു. കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയ നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. താൽക്കാലികമായി നീട്ടിവെക്കുക എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഈ വലിയ പദ്ധതി തുടരുക തന്നെ വേണം. അതാണ് ഐക്യജനാധിപത്യമുന്നണിയുടെയും കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും നയം. സർക്കാർ പിടിവാശി അവസാനിപ്പിച്ച് കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞു

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)