തിരുവോണം ബമ്ബറടിച്ചാല്‍ 10 അല്ല, ഇനി 12 കോടി

Please follow and like us:
190k

തൃശൂര്‍ : ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനത്തുകയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ തിരുവോണം ബമ്ബര്‍. 12 കോടി രൂപയാണ് ഇനി മുതല്‍ സമ്മാനത്തുക.

കഴിഞ്ഞ തവണ വരെ 10 കോടി രൂപയായിരുന്നു സമ്മാനത്തുക. വില്‍പ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച്‌ തിരുവോണം ബമ്ബറിന്റെ സമ്മാനത്തുക വര്‍ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം അച്ചടിച്ച 45 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളില്‍ 43 ലക്ഷവും വിറ്റുപോയിരുന്നു.

300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. ഇത്തവണ 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകള്‍ ആണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. തിരുവോണം ബമ്ബറിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനവും പ്രകാശനവും മന്ത്രി സി.രവീന്ദ്രനാഥ് നിര്‍വഹിച്ചു.

തിരുവോണം ബമ്ബറിബറെ രണ്ടാം സമ്മാനം 5 കോടിയും മൂന്നാം സമ്മാനം 2 കോടി രൂപയുമാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം വീതം 10 പേര്‍ക്കും മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം വീതം 20 പേര്‍ക്കും ആണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 19 നാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)