കടുത്തുരുത്തി എസ് കെ വി മീൻ ചന്തയുടെ 55ലക്ഷം മുടക്കി നവീകരിച്ച കെട്ടിടം ഏത് നിമിഷവും തകർന്ന് വീഴാം. അഴിമതി ആരോപിച്ചു പൗര സമിതി.

Please follow and like us:
190k

കടുത്തുരുത്തി : കടുത്തുരുത്തി എസ് കെ വി ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് 55ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതുക്കി പണിതത്. മോൻസ്‌ ജോസഫ് എം എൽ എ അനുവദിച്ച 55 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇത്‌ പണിതത്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ആയിരുന്നു ഇത്‌ ഉൽഘാടനം ചെയ്തത്. നാടെങ്ങും വിളമ്പരം നടത്തി ഉൽഘാടനം നടത്തിയ മീൻ ചന്തയുടെ തൂണുകൾ പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി. കമ്പി വെളിയിൽ വരുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ശക്തമായ മഴയോ കാറ്റോ ഉണ്ടായാൽ കെട്ടിടം തകരും എന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നത്. പലരും പേടിച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

എന്നാലും 55 ലക്ഷം മുടക്കി പണിത ഈ കെട്ടിടം ഒരിക്കലും ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പൊ ളിയേണ്ടതല്ല എന്നും നഗ്നമായ അഴിമതി ഇതിൽ നടന്നിരിക്കാം എന്നുമാണ് കടുത്തുരുത്തി പൗര സമിതി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്. സ്ഥലത്തെ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിഷയത്തിൽ അഴിമതി ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആണിവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)