മിൽമയിൽ ജോലി

Please follow and like us:
190k

വിവിധ തസ്തികളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച്‌ എറണാകുളം റീജനല്‍ കോഓപറേറ്റീവ് മില്‍ക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയന്‍ ലിമിറ്റഡ് (മില്‍മ). ടെക്‌നിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട്, ടെക്‌നിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ട്-ഡെയറി, ഡെയറി കെമിസ്റ്റ്/ ഡെയറി ബാക്ടീരിയോളജിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓഫീസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസര്‍, അസിസ്റ്റന്റ് പഴ്‌സനേല്‍ ഓഫീസര്‍, സിസ്റ്റം സൂപ്പര്‍വൈസര്‍, മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഓര്‍ഗനൈസര്‍, ജൂനിയര്‍ സൂപ്പര്‍വൈസര്‍-പി ആന്‍ഡ് ഐ, ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ്, ടെക്നീഷ്യന്‍ (ബോയിലര്‍) ഗ്രേഡ് II, ടെക്നീഷ്യന്‍ (റഫ്രിജറേഷന്‍) ഗ്രേഡ് II, ടെക്നീഷ്യന്‍ (ഇലക്‌ട്രീഷന്‍) ഗ്രേഡ് II, ടെക്നീഷ്യന്‍ (ജനറല്‍) ഗ്രേഡ് II, ഡ്രൈവര്‍ ഗ്രേഡ് II, പ്ലാന്റ് അറ്റന്‍ഡര്‍ ഗ്രേഡ് III എന്നീ തസ്തികളിലാണ് അവസരം. Visit milma. Com to apply.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)