‘ബിനാലെ കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചാരണ വാചകമാകും’.യു വി ജോസ്

Please follow and like us:
190k

കൊച്ചി: ബിനാലെയുടെ നാട്, കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചാരണ വാചകമാകുമെന്ന് കേരള ടൂറിസം ഡയറക്ടര്‍ യു വി ജോസ് പറഞ്ഞു. ‘ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്’എന്ന പരസ്യവാചകത്തിനൊപ്പം ശക്തമായ പ്രചാരണം ബിനാലെയ്ക്കും നല്‍കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ പ്രദര്‍ശനം കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദേശീയ-അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ അടുത്ത മൂന്നു മാസത്തേക്ക് കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രചാരണം പൂര്‍ണമായും ബിനാലെ പ്രദര്‍ശനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാകും. റോഡ് ഷോ, വിവിധ ട്രേഡ് ഫെയറുകള്‍, ഹ്രസ്വചിത്രം എന്നിവ ബിനാലെ കേന്ദ്രീകൃതമായാകും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി ആറ് കോടിയിലധികം രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ കേരളവുമായി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രദേശങ്ങള്‍ക്കൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മേന്മയാണ് ബിനാലെയിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. കേവലം ബിനാലെക്കാലമായ 108 ദിവസത്തേക്കു മാത്രമല്ല ഈ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ബിനാലെയിലെ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ അടുത്ത രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് സംരക്ഷിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയായാല്‍ അടുത്ത ബിനാലെ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് മൂന്നാം ലക്കത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Facebook Comments
Please follow and like us:
190k

 

Did you enjoy the blog?
Like me!

Get the latest.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Enjoy this news portal? Please spread the word :)