കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിന് എതിരെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമര പരിപാടിക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം.പി

കോട്ടയം: കാരുണ്യ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയതിന് എതിരെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ചൊവ്വാഴ്ച നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമര പരിപാടിക്ക് മാറ്റമില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി എം.പി അറിയിച്ചു. കാരുണ്യ

Read more

കാരുണ്യനായകന് റോസാപ്പൂവുമായി യുവതി

പതിനായിരക്കണക്കിന് രോഗാകൾക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്ന കാരുണ്യാ പദ്ധതി താളം തെറ്റുന്ണതിനെതിരെ കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ആവിഷ്കാരകൻ മുൻമന്ത്രി കെഎം മാണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തുന്ന സമരത്തിൽ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)