ഡി.എം.കെയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാന്‍ ബി.ജെ.പിയുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ആയുധം !

തമിഴകം തൂത്ത് വാരിയാലും ഡി.എം.കെയെ കാത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികള്‍.എന്‍.ഡി.എ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ചെറിയ സാധ്യത ഉണ്ടായാല്‍ പോലും സൂക്ഷിച്ച്‌ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ടില്ലങ്കില്‍ ‘പണി’ പാളും. ടു.ജി

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)