‘ കാശില്ല വാഹനം വാങ്ങരു’തെന്ന് പറഞ്ഞ ധനവകുപ്പ്, വണ്ടി വാങ്ങാന്‍ ചെലവഴിച്ചത് 96 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്ബത്തിക പ്രതിസന്ധി കാരണം പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ട ധനവകുപ്പ് തന്നെ 12 പുതിയ എസി ബൊലേറോ ജീപ്പുകള്‍ വാങ്ങി. നാല്പതിനായിരം മുതല്‍

Read more

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് പണമില്ല; ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തില്‍ താളം തെറ്റി തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ട്രഷറി നിയന്ത്രണം മൂലം തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയില്‍. ബില്ലുകള്‍ മാറാതായതോടെ പഞ്ചായത്തുകളിലും നഗരസഭകളിലും നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)