ഇതാണ് ശരിക്കും മാതൃക

കെനിയ: പട്ടിണിയും വരള്‍ച്ചയും നേരിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കെനിയയെന്ന് പറയുമ്ബോള്‍ ലോകത്തിന് ആദ്യം ഓര്‍മ വരിക. പക്ഷേ ഇക്കുറി ലോകത്തെ മികച്ച അദ്ധ്യാപകനുണ്ടായതും ഈ രാജ്യത്തു നിന്നു തന്നെയാണ്.

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)