കെ ജി മാർക്കോസ് പ്രതികരിക്കുന്നു

മലയാളത്തിന്റെ അതുല്യ കലാകാരൻ കെ ജി മാർക്കോസ് തൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്ക് വെക്കുന്നു . തന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിലാണ് വിഷമങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് . “ഞാന്‍ ഇന്നേ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)