തന്റെ ആളുകളെ വച്ച് പാർട്ടി പിടിക്കാൻ ജോസഫിന്റെ ഗൂഢതന്ത്രം അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു . പിന്നിൽ മോൻസും ജോയി അബ്രാഹവും

കെ എം മാണി മരിച്ചതോടെ കേരളാ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയും പിടിച്ചെടുക്കാൻ പിജെ ജോസഫ് ഒരുങ്ങുന്നതായി സൂചന . മാണി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മര്യാദരാമൻ രണ്ടാമനായി നിന്ന ജോസഫ് മാണി

Read more

കാരുണ്യദിനാചരണം കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കാരുണ്യ യജ്ഞം പി.ജെ ജോസഫ്‌

കാരുണ്യദിനാചരണം കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കാരുണ്യ യജ്ഞം പി.ജെ ജോസഫ്‌ കോട്ടയം: കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്‌ എം. സംഘടിപ്പിച്ച കാരുണ്യദിനാചരണം കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കാരുണ്യ

Read more