കമല്‍ ഹാസന്‍റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം; മക്കള്‍ നീതി മയ്യം ഓഫിസിന്‍റെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചു

ചെന്നൈ: കമല്‍ ഹാസന്‍റെ വിവാദ പരാമര്‍ശത്തെ തുടര്‍ന്ന് മക്കള്‍ നീതി മയ്യം ഓഫിസിന്‍റെ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തീവ്രവാദി ഒരു ഹിന്ദുവാണെന്ന ഗോഡ്സെയെ കുറിച്ചുള്ള

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)