എറണാകുളംകാരനായ മനത്തോടത്തിനെ വേണ്ട ; തദ്ദേശീയനായ മെത്രാൻ വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പാലക്കാട് രൂപത ;

എറണാകുളംകാരനായ മനത്തോടത്തിനെ വേണ്ട ; തദ്ദേശീയനായ മെത്രാൻ വേണമെന്ന ആവശ്യമുന്നയിച്ച് പാലക്കാട് രൂപത ; പാലക്കാട് : എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതാ അപ്പസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ശേഷം പാലക്കാട്

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)