ധ്രുവക്കരടി നടന്നെത്തിയത് 1500 കിലോമീറ്റര്‍; ഞെട്ടിക്കും ഈ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ

മോസ്‌കോ: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെയും ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും രൂക്ഷമായ പ്രത്യാഘാതമേറ്റുവാങ്ങുന്ന ജീവികളിലൊന്നാണ് ധ്രുവക്കരടികള്‍. ആര്‍ട്ടിക്കില്‍ മഞ്ഞുരുക്കല്‍ വ്യാപകമായതോടെ ആവാസവ്യവസ്ഥ തകരുകയും പല കരടികളും ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങള്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)