പ്രമുഖ അവതാരകയും റേഡിയോ ജോക്കിയും ആയ ശാലിനി ഇനി ഫിലിം അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ.

കൊച്ചി : റേഡിയോ മംഗോ, ക്ലബ്‌ എഫ്എം എന്നീ റേഡിയോ ചാനലുകളുടെ അവതാരിക ആയിരുന്ന ശാലിനി വിജയകുമാർ സിനിമ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക്. അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയാണ് അവർ

Read more

⁠⁠⁠മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരി ആയ ആർ ജെ ശാലിനിയെ അറിയാൻ .

റേഡിയോ മാൻഗോ 91 .9 എന്ന എഫ് എം ചാനലിന്റെ ജീവ നാടി ആയിരുന്നു ശാലിനി എന്ന റേഡിയോ ജോക്കി അഥവാ അവതാരക . തൻ്റെ വേറിട്ട

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)