സംസ്ഥാനത്തെ റബര്‍ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ് .

സംസ്ഥാനത്തെ റബര്‍ വിലയില്‍ വീണ്ടും വര്‍ദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി . കോട്ടയം വിപണിയില്‍ റബര്‍ ഷീറ്റ് വില കിലോഗ്രാമിന് 153 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. റബറിന് ബോര്‍ഡ് നിശ്ചയിച്ച വിലയും

Read more

രാജ്യാന്തര കമ്പോളത്തിൽ വില കൂടിയിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ റബ്ബർ വില കൂടാതിരിക്കുവാൻ ടയർ കമ്പനികളുടെ ഇടപെടൽ

രാജ്യാന്തര കമ്പോളത്തിൽ വില കൂടിയിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ റബ്ബർ വില കൂടാതിരിക്കുവാൻ ടയർ കമ്പനികളുടെ ഇടപെടൽ . രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ റബ്ബറിന്റെ വില 183 നിക്കുമ്പോൾ , ഇന്ത്യയിൽ

Read more

റബര്‍ ചെക്ക്ഡാം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയാവുന്നു.

വേനലിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളം സംഭരിക്കാനും വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവുമ്പോള്‍ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുക്കിക്കളയാനും കഴിയുന്ന റബര്‍ ചെക്ക്ഡാം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയാവുന്നു. തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം നെല്‍കൃഷിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന പദ്ധതി റബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്കും

Read more

രാജ്യാന്തര റബര്‍വിലയില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ നേട്ടമെടുക്കാനാകാതെ ദുരിതത്തില്‍ വലയുകയാണ് കേരളത്തിലെ റബര്‍കര്‍ഷകരും ചെറുകിട റബര്‍വ്യാപാരികളും

കോട്ടയം: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നോട്ട്നിരോധം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരുമാസം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ രാജ്യാന്തര റബര്‍വിലയില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടായിട്ടും അതിന്റെ നേട്ടമെടുക്കാനാകാതെ ദുരിതത്തില്‍ വലയുകയാണ് കേരളത്തിലെ റബര്‍കര്‍ഷകരും ചെറുകിട റബര്‍വ്യാപാരികളും. ദീര്‍ഘകാലമായി റബറിന്റെ രാജ്യാന്തര

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)