കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിച്ചും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ. സാജൻ തൊടുക

കോട്ടയം: വൈദ്യുതി നിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ച്‌ ജനങ്ങളെ ഷോക്കടിപ്പിച്ചും പ്രളയം സൃഷ്ടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എംസംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് സാജൻ

Read more

മഞ്ഞകടമ്പനെ പുറത്താക്കി. സാജൻ തൊടുക യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട്.

കോട്ടയം : യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് ആയി സാജൻ തൊടുകയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കോട്ടയത്തു കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന

Read more

മനുഷ്യന്‍ എന്തു ഭക്ഷിക്കണം എന്നല്ലാ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ശ്രദിക്കേണ്ടതെന്ന്-സാജന്‍ തൊടുക

മനുഷ്യന്‍ എന്തു ഭക്ഷിക്കണം എന്നല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ശ്രദിക്കേണ്ടതെന്ന് യൂത്ത്ഫ്രണ്ട് എം സീനിയര്‍ സംസ്ഥാന ജനറല്‍സെക്രട്ടറി സാജന്‍ തൊടുക പറഞ്ഞു, .കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ബീഫ്

Read more

യൂത്ത്കോൺഗ്രസും ഡീൻകുര്യാക്കോസും കേരളകോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കേണ്ട..സാജൻ തൊടുക.

യൂത്ത്കോൺഗ്രസും ഡീൻകുര്യാക്കോസും കേരളകോൺഗ്രസിനെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കേണ്ട..സാജൻ തൊടുക. കോട്ടയം.മുന്നണി മര്യാദയും രാഷ്ട്രീയ ബാലപാഠങ്ങളും കേരളകോൺഗ്രസിന് ഉപദേശിക്കുവാൻ യൂത്ത്കോൺഗ്രസും പ്രസിഡണ്ട് ഡീൻ കുര്യാക്കോസും വളർന്നിട്ടില്ലായെന്നും ഇപ്പോഴും ബാലാരിഷ്ഠതമാറാത്ത യുവജന

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)