ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ഒരു സർവ്വേ ..

കേരളത്തിലെ വിവിധ പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ കേരള ന്യൂസ് ഒരു സർവ്വേ നടത്തുക ആണ് . ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം , കോട്ടയം , പത്തനംതിട്ട , ഇടുക്കി

Read more

കേരളത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണത്തെ കുറിച്ച് ജർമനിയിൽ പഠനം നടക്കുന്നു.

ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ശബ്ദമലിനീകരണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കാലത്തു നടന്ന പഠനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശബ്ദമലിനീകരണം ഉള്ള പത്തു നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നും ഭാരതത്തിൽ ആണ്.  കേരളത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന്റെ

Read more

അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്‍വലിച്ചു.

നോട്ട് നിരോധത്തെക്കുറിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വെബ് സൈറ്റില്‍ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാത നിര്‍ത്തിവച്ചു. വോട്ടെടുപ്പിന്‍റെ അന്തിമ ഫലം പുറത്തുവിടാനും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധനത്തെ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)