ലോകത്തെ ഏഴ്​ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്​മഹലിനെ ടൂറിസം ബുക്ക്​ലെറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തര്‍പ്രദേശ്​ സര്‍ക്കാര്‍.

ലഖ്​നോ: ലോകത്തെ ഏഴ്​ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്​മഹലിനെ ടൂറിസം ബുക്ക്​ലെറ്റില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തര്‍പ്രദേശ്​ സര്‍ക്കാര്‍. മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥി​​െന്‍റ ആറുമാസത്തെ ഭരണം രേഖപ്പെടുത്തിയ ​ബുക്ക്​ലെറ്റില്‍ നിന്നും ലഘുരേഖയില്‍

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)