നിലമ്പൂരിൽ പൊലീസ്​ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്​റ്റുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

നിലമ്പൂരിൽ പൊലീസ്​ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്​റ്റുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്​. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സി.പി.ഐ മാവോയിസ്റ്റ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം കുപ്പു ദേവരാജ്, കാവേരി എന്ന അജിത എന്നിവരാണ്

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)