യോദ്ധായിലെ പടകാളി പാട്ടു വയലിൻ ബാൻഡിൽ പുനർജനിച്ചപ്പോൾ – കാണൂ , കേക്കൂ ആസ്വദിക്കൂ .

മ്യൂസിക് ഡെസ്ക് കൊച്ചി : ലോക പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ മലയാളത്തിൽ സംഗീതം ചെയ്തു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ യോദ്ധായിലെ “പടകാളി ” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അതി മനോഹരമായ

Read more

ഭാര്യയെ ചികിൽസിക്കാൻ കടകളിലും തെരുവിലും വയലിൻ വായിച്ചു ഒരു വൃദ്ധൻ ആയ ഭർത്താവ് .

മനുഷ്യ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിക്കുന്ന സംഗീതം ആണ് വയലിൻ സംഗീതം . സങ്കടം ആയാലും സന്തോഷം ആയാലും വയലിൻ അത് പടി പ്രകടിപ്പിക്കും . മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളെ

Read more

Enjoy this news portal? Please spread the word :)