സ്വശ്രയ കോളജ് പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാൻ സമിതി; ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം സഹായം.

 
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്‌ഥാനത്തെ സ്വാശ്രയ കോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സർക്കാർ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. കോളജുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് സിമിതി. വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി പ്രഫ. സി.രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാകും സമിതി പ്രവർത്തിക്കുക. ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം സഹായം  സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്.
Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *