അരിവില കുറയുമെന്നു വ്യാപാരികൾ.

ബംഗാൾ, ഒറീസ സംസ്‌ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വൻ തോതിൽ അരി കേരളത്തിലേക്ക്. ഇതോടെ സംസ്‌ഥാനത്ത് അരിവില കുറയുമെന്നു വ്യാപാരികൾ. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വില കുറയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അരി മൊത്ത വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പു ബംഗാളിൽ നിന്ന് 60 കണ്ടെയ്നർ വെള്ളയരി കേരളത്തിലെത്തി. ഇതിൽ നാല് കണ്ടെയ്നർ കോട്ടയത്തെ പ്രമുഖ അരി വ്യാപാരിക്കുള്ളതായിരുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ അരി എത്തും. ഇപ്പോൾ ബംഗാളി അരിക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 25 രൂപയാണ് മൊത്തവില. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നു വരുന്ന സുലേഖ അരിയോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണ് ബംഗാളി അരിയെന്നും വില കുറവായതിനാൽ ആളുകൾ പതുക്കെ ബംഗാളി അരിയിലേക്ക് മാറുമെന്നുമാണ് വ്യാപാരികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. അതോടെ മറ്റ് അരികൾക്കും വില കുറയുമെന്നും വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം അരി എത്തുന്നത് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞതോടെയാണ് കേരളത്തിൽ അരി വില കൂടിയത്. 27 രൂപ മൊത്ത വിലയുണ്ടായിരുന്ന സുലേഖ അരിക്ക് ഇപ്പോൾ 33 രൂപയായി വർധിച്ചു. ഇത് കടകളിൽ വിൽക്കുന്നത് 37 രൂപയ്ക്കാണ്. ബംഗാളി അരിയും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള സുലേഖയും തമ്മിൽ ഏഴ്,എട്ട് രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള അരിവരവ് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരു മാസമേ ആയിട്ടുള്ളു. കേരളത്തിൽ ജോലി തേടി എത്തിയിട്ടുള്ള ബംഗാളികളെ ഉദേശിച്ചാണ് വ്യാപാരികൾ അരി സംഭരിച്ചത്. എന്നാൽ വില കുറവായതിനാൽ മലയാളികളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബംഗാളിൽ ഇക്കുറി നല്ല വിളവായതിനാൽ എത്ര കണ്ടെയ്നർ അരി വേണമെങ്കിലും നല്കാൻ തയാറായി നിൽക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ വ്യാപാരികൾ. ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ 28 ടൺ അരിയാണുള്ളത്. അതേസമയം സംസ്‌ഥാനത്ത് അരിവില രണ്ടുമാസം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലും ആറ്, ഏഴ് രൂപയുടെ വർധനയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 27 –28 രൂപ മൊത്തവിലയുണ്ടായിരുന്ന സുലേഖയ്ക്ക് ഇന്നലെ 31– 32.50– 33 രൂപയാണ് വില. ഗുണനിരവാരം അനുസരിച്ചാണ് വില. ജയയ്ക്ക് 27–28 രൂപയുണ്ടായിരുന്നത് 33–35 രൂപയായി വർധിച്ചു. കുത്തരിക്ക് 31 മുതൽ 35 രൂപ വരെയാണ് മൊത്തവില. കിലോഗ്രാമിന് മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു രൂപ വരെ കൂട്ടിയാണ് റീട്ടെയിൽ വിൽപന

Facebook Comments

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *