ബിഹാറിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് നിരവധി മരണം

മോത്തിഹാരി: ബിഹാറിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 18 ആയി. എട്ടു ജില്ലകളിലായാണ് ഇത്രയും പേർ മരിച്ചത്. പ്രളയത്തിൽ ചന്പാരൻ ജില്ലയിൽ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അഞ്ചു പേർ

Read more

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യചങ്ങല.

മദ്യ നിരോധനത്തിന്റെ അവബോധം ജനങ്ങളിൽ വളർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യചങ്ങല അണിനിരത്തുവാൻ ബിഹാർ സർക്കാർ. ജനുവരി 21 നാണു മനുഷ്യചങ്ങല തീർക്കുന്നത്. 11,292 കിലോമീറ്റർ

Read more