കൂലി തച്ചുകാരും പെയ്ഡ് അവതാരകരും. അന്തി ചർച്ചക്കെത്തുമ്പോൾ..

കൂലി തച്ചുകാരും പെയ്ഡ് അവതാരകരും അന്തി ചർച്ചക്കെത്തുമ്പോൾ.. എം .ഷാനു രാഷ്ട്രീയ ലേഖകൻ അന്തിയടുക്കുമ്പോൾ കുളിച്ചു സെന്റും പൂശി ചാനൽതിണ്ണയിലിരുന്നു മടുപ്പില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രഥമമായ

Read more

ഫാദര്‍ ടോം ഉഴുന്നാലിലിന്റെ മോചനം കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ (എം) പ്രതിഷേധകൂട്ടായ്‌മ ജനുവരി 9ന്‌

ഫാദര്‍ ടോം ഉഴുന്നാലിലിന്റെ മോചനം കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ (എം) പ്രതിഷേധകൂട്ടായ്‌മ ജനുവരി 9ന്‌   കോട്ടയം: യെമനില്‍ ഭീകരവാദികള്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാദര്‍ ടോം ഉഴുന്നാലിലിന്റെ

Read more