ടോംസ് കോളജിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു സർവകലാശാല കണ്ടെത്തി.

കോട്ടയം: കോളജിൽ മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നു സർവകലാശാല കണ്ടെത്തി. മാനേജ്മെന്‍റിനെതിരേ വ്യാപക പരാതിയും ലംഘിച്ചു.ടോംസ് കോളജിലെ 30 രക്ഷിതാക്കൾ ചെയർമാനെതിരേ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിക്കും നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്‌ഥാനത്തിലാണ്

Read more

മറ്റക്കര ടോംസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ് എസ്.എഫ്.ഐഎറിഞ്ഞുതകര്‍ത്തു.

മറ്റക്കര ടോംസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ് എറിഞ്ഞുതകര്‍ത്തു കോട്ടയം: മറ്റക്കരയിലെ ടോംസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജ് എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ക് സി തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നു

Read more
Close