പ്രവാസികള്‍ക്ക് ജൂണ്‍ 30 വരെ അസാധു നോട്ട് മാറാം.

മുംബൈ: പ്രവാസികള്‍ക്ക് അസാധുവാക്കിയ നോട്ടുകള്‍ ബാങ്കുകളില്‍നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ജൂണ്‍ 30 വരെ നീട്ടി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ( ആര്‍ബിഐ) പ്രസ്താവന. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് അസാധുനോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സൌകര്യം

Read more