ആരാണ് റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ ശത്രു… ചിലർക്കിട്ട് പണി കൊടുത്താൽ റബ്ബർ കർഷകർ രക്ഷപെടും.

  ആരാണ് റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകന്‍റെ യഥാര്‍ത്ഥ ശത്രു… ചിലർക്കിട്ട് പണി കൊടുത്താൽ റബ്ബർ കർഷകർ രക്ഷപെടും. പ്രവാസി വിചാരം   ( സണ്ണി കുരിശുംമൂട്ടില്‍,കുവൈറ്റ്‌)   കേരളത്തിലെ

Read more

അഴിമതി കൊടികുത്തി വാഴുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.

അഴിമതി കൊടികുത്തി വാഴുന്ന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്. സണ്ണി ജോസഫ്‌ കുരിശുംമൂട്ടില്‍ കേരളത്തിൽ ഏതു മുന്നണി ഭരിച്ചാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി നടക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലാണ്. ഈ അഴിമതിക്ക്

Read more

കുവൈറ്റിലെ കേരളം എന്ന “അബ്ബാസിയ

കുവൈറ്റിലെ കേരളം എന്ന “അബ്ബാസിയ” സണ്ണി ജോസഫ് .കുരിശുംമൂട്ടിൽ.കുവൈറ്റ് കേരളത്തിൽ അല്ലാതെ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത്രയധികം മലയാളികൾ മാത്രം ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. കുവൈറ്റിൽ,

Read more
Close