അരി വില കുതിച്ചിട്ടും റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാത്തത് അനാസ്ഥയെന്ന് കെ.എം.മാണി

  കോട്ടയം: പൊതുവിപണിയിൽ അരിവില 40 രൂപയായ സാഹചര്യത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ വഴി ബിപിഎല്ലുകാർക്കും എ പി.എല്ലുകാർക്കും റേഷനരി വിതരണം ചെയ്യാത്തത് സർക്കാരിന്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കേരള

Read more

റേഷന്‍ വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നല്‍കിയിട്ടും റേഷന്‍ വിതരണം താളം തെറ്റി.

    തിരുവനന്തപുരം: റേഷന്‍ വിതരണത്തിന് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ കൃത്യമായി നല്‍കിയിട്ടും കുറ്റം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്. അതാത് മാസത്തിനു മുമ്പേ എഫ്‌സിഐ ഗോഡൗണുകളില്‍ റേഷന്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും

Read more