അഖിലേന്ത്യ അന്തര്‍സര്‍വകലാശാല മീറ്റിന് കോയമ്പത്തൂരിലെ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ന് തുടക്കമാകും.

അഖിലേന്ത്യ അന്തര്‍സര്‍വകലാശാല മീറ്റിന് കോയമ്പത്തൂരിലെ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇന്ത്യയിലെ 170 ഓളം സര്‍വകലാശാലകളില്‍നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം കായികതാരങ്ങള്‍ അഞ്ചുനാള്‍ നീളുന്ന മേളയില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കും. പുരുഷവിഭാഗം 5000

Read more
Close