വി. ടി. തോമസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന പ്രസംഗ മൽസരം 14ന്.

  കോട്ടയം∙ വി. ടി. തോമസ് ഫൗണ്ടേഷൻ,   പള്ളിക്കത്തോട്  മുന്‍പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടും കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്‌ സ്ഥാപക നേതാവുമായിരുന്ന വി. ടി. തോമസിന്‍റെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം    ഹൈസ്കൂൾ

Read more